देणगी

Name

Surname

Mob No

Email ID

Message

:

:

:

:

:उद्योजकांचे सामाजिक दायित्व गरीब गरजू बेघरांसाठी घरकुल योजना पुणे येथील कोलते पाटील असोसिएटस यांच्या विविध संस्थांनच्या वतीने करोला रियलीटीस पुणे यांनी उद्योजकांचे दायित्व भावनेतून (Corporate social responsibility ) सुमारे ३० लक्ष रुपये खर्च करून १० गरीब गरजूंसाठी ३०० चौ. फुट आकाराचे RCC घरकुल वाटप केले असून त्यांचे बांधकाम प्रगती पथावर आहे.

आमचा कार्यसंघ आपण कॉल, आणि संधी सादर करू शकता, जेणेकरून admin@aaplejambut.com लिहू करा.