जांबूत मध्ये गुंतवणूक

अधिक माहितीसाठी

Name

Surname

Mob No

Email ID

Message

:

:

:

:

:


जांबूत एक उत्कृष्ट गुंतवणूकीसाठी गाव आहे. शेती, उद्योग व्यवसाय, शेतीसाठी लागणारे अवजारे व खते कीटकनाशके, किराणा इ. मध्ये गुंतवणूक करू शकता. आसपास गावामधील लोक गावामध्ये गुंतवणुकीसाठी येतात.