Gram Panchayat, Jambut village, Shirur, Pune

Representation of information

Lokasabha Member

Vidhansabha Member

Lokasabha Election Union

Vidansabha Election Union

Chairman of the District Council

Vice Chairman of the District Council

Speaker Panchayat Committee Shirur

Co - Speaker Panchayat Committee Shirur

District Council Member

Panchayat Committee Member

Sarpanch of Gram Panchayat

: Hon. Mr. Shivajirao Aadhalrao Patil

: Hon. Mr. Dilipraoji Walase Patil

: Shirur

: 196 Ambegao

: Hon. Mr. Pradipdada Kand

: Hon. Mr. Shukrachaya Vanjale

: Hon. Mr. Sidharth Gautam Kadam

: Hon. Mrs. Mangaltai Santosh Langhe

: Hon. Mr. Bhausaheb Shinde

: Hon. Mrs. Sunitatai Gawde

: Dr. Mrs. Jayashree Shivaji Jagtap


Gram-Panchayat Committee- 2015 - 2019

Sr.no

Name

Contact

01

Sarpanch Dr. Jayashree Shivaji Jagtap

9921473167

02

Upasarpancha- Shri. Navnath Sakharam Jori

03

Mr. Pandharinath Maruti Gajare

9730233167

04

Mrs. Anjanabai Rohidas Shistar

9890810305

०५

Mrs. Asha Machindra Thorat

9890300982

06

Mr. Sharad Haribhau Palaskar

7588944691

07

Mrs. Shubhangi Ajay Sonawane

8605388945

08

Mrs. Ganita Anil Jori

9960050506

09

Mr. Navnath Sakharam Jori

9657952235

10

Mrs. Ratna Bajirao Palaskar

8605851707

11

Mr. Ganesh Baban Sarode

9096377243

12

Mrs. Sushma Subhash Sarode

9011389732

13

Mr. Balu Karbhari Jori

7030240935

14

Fakkad Dalu Gajare

9766977397


Gram-Panchayat Employee

Sr.no

Name

Designation

Conatct

01

Mr. Ashish Bahgwat

Rural Development officer

9130443778

02

Mr. Bhaginath Jhinjad

Clark

9503320059

03

Mr. SuniVitthal Korade

Water Supply Employee

9822987229

04

Mr. Sachin Rawaso Ransingh

Gram-Panchayat-peon

9767133742

05

Mrs. Anita Goraksh Raut

Cleaner

9881936246

06

Mr. Suhas Fakkad Gajare

Computer operator

7387067978


Gram-Panchayat Sarpanch Office
Established 09/01/1952

Sr.no

Sarpanch Name

From

To

01

Mr. Dalichand Ramchand Khariwal

09/01/1952

04/07/1952

02

Mr. Kondiba Rama Falake

04/07/1952

06/03/1956

03

Mr. Haribhau Maruti Nichit

07/03/1956

13/11/1957

04

Mr. Dashrath Ramchandra Jori

14/11/1957

08/07/1962

05

Mr. Vithoba Bhiku Jori

09/07/1962

11/06/1967

06

Mr. Bibhishan Vitthoba Sarode

12/06/1967

25/10/1970

07

Mr. N. L. Kulkarni

26/10/1970

13/07/1962

08

Mr. Govind Vithoba Jagtap

14/07/1972

30/05/1978

09

Mr. Ghevarchand Nensukh Firodiya

31/05/1978

24/08/1995

10

Ms. Kundatai Eknath Mergal

25/08/1995

23/08/2000

11

Mrs. Sunita Dattatray Raut

24/08/2000

23/08/2005

12

Mr. Kisan Bhimaji Mhaske

24/08/2005

23/08/2010

13

Mr. Balkrishna Shankar Kad

24/08/2010

-

14

Mr. Khivraj Bachraj Firodiya

-

23/08/2015

15

Dr. Mrs. Jayashree Shivaji Jagtap

23/08/2015

-