Social Subsidy Scheme Beneficiaries

Total - 52 beneficiaries

Indiara Gandhi, Shravanbal, Sanjay Gandhi Beneficiaries list

Sr. No

Name

Sr. No

Name

01

Tarabai Bhagwant Iswe

02

Bhagwant Vithoba Iswe

03

Thakaji Tulsiram Navale

04

Usha Amruta Jagtap

05

Tulsabai Vitthal Upale

06

Radhabai Lahu Mergal

07

Balabai Arjun Kad

08

Manisha Rajendra Palaskar

09

Namdev Batav Jadhav

10

Laxmi Namdev Jadhav

11

Kisan Bhimaji Wagh

12

Ranjana Popat Jori

13

Badambai Ramdas Jori

14

Usha Ramesh Randive

15

Ratanbai Ram Ransingh

16

Sakhubai Kashinath Khamkar

17

Rakhmabai Kashinath Pawar

18

Kamalabai Ramesh Shete

19

Sundarabai Kushabhau Thorat

20

Mahadu Yashwant Jori

21

Sitabai Sonba Sistar

22

Sunita Suresh Kad

23

Perubai Rabhaji Shelar

24

Dattu Vithoba Iswe

25

Gangubai Manaji Gosawi

26

Latabai Balkhrishna Asalekar

27

Archana Daulat Gajare

28

Machindra narhari Thorat

29

Manda Sudam Thorat

30

Sushila Balu Waghchaure

31

Radhu Rambhau Jori

32

Sakharam Nana Sarode

33

Haranbai Sakharam Sarode

34

Manisha Bjirao Pacharne

35

Kalpana Bansi Panage

36

Rajendra Shankar Thorat

37

Sangeeta Jaisingh Sarode

38

Ashabai Ganpat Gajre

39

Jamuna Pandurang Gosawi

40

Suraiya Hamid Pathan

41

Daulat Maruti Gajare

42

Laxman Govind Thorat

43

Yashwant Mahadu Mergal

44

Tukaram Shivram Jori

45

Chandrabhaga Shankar Palaskar

46

Sadashiv Khandu Pawar

47

Mahadev Vithoba Choudhari

48

Hirabai Mahadu Ransingh

49

Vithabai Kisan Mergal

50

Vithabai Banan Ransingh

51

Madhukar Vishvanath Aslekar

52

Bano Saheb Khow Momin